Wspieramy, szkolimy, pomagamy.

Kim jesteśmy?

Fundacja „Tenisowa Łódź” powstała z inicjatywy największego przyjaciela tenisa, jakiego poznaliśmy – Leszka Kota, którego pasja legła u podstaw tego pomysłu. To On wskazał obszary łódzkiego tenisa amatorskiego, które potrzebują wzmocnienia i poprawy. Leszek pozostaje dobrym duchem fundacji
i aktywnie wspiera nasze projekty.

Nasz cel i misja

Celem istnienia fundacji „Tenisowa Łódź” jest popularyzacja i upowszechnianie tenisa wśród łodzian i mieszkańców województwa łódzkiego, a także działalność na rzecz promocji aktywnego wypoczynku wśród dzieci i dorosłych, w tym Seniorów.

Naszym marzeniem, a zarazem celem naszych działań, jest stworzenie własnego ośrodka tenisowego,  w którym będziemy mogli zaproponować najwyższe standardy tenisowe i najlepszą jakość obsługi uczestników naszych wydarzeń.

Jak działamy?

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

– propagowanie gry w tenisa jako sposobu na zdrowy styl życia wśród dzieci i osób dorosłych (w tym seniorów),
– wspieranie działań na rzecz integracji oraz rozwoju kontaktów i współpracy między osobami uprawiającymi sport
– krzewienie wartości fair play wśród osób uprawiających sport i tworzenie ducha uczciwego współzawodnictwa wśród trenujących dzieci i dorosłych,
– przekazywanie informacji o nawykach i zasadach dotyczących zdrowego trybu życia oraz właściwego odżywiania się,
– wspieranie działalności dobroczynnej oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Fundacja ponadto realizuje i wspiera:

– organizowanie amatorskich turniejów i rozgrywek ligowych dla młodzieży i dorosłych,
–  szkolenie dzieci i dorosłych – nauka i doskonalenie gry w tenisa,
– uczestnictwo w rozgrywkach i szkoleniach organizowanych pod auspicjami organizacji uprawnionych doprowadzenia współzawodnictwa sportowego oraz działań szkoleniowych,
– przyznawanie stypendiów sportowych dla utalentowanych dzieci i młodzieży,
– organizowanie opieki medycznej i psychologicznej dla osób uprawiających tenis,
– organizowanie pikników, spotkań promocyjnych oraz obozów i spotkań szkoleniowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także zawodników i instruktorów tenisa,
– organizowanie pokazowych zajęć tenisowych dla dzieci i dorosłych w zakresie upowszechniania dyscypliny.