Letnie Grand Prix 2019

Za nami już Grand Prix#1 oraz Grand Prix#2, które odbyły się w obiekcie Pomorska Tenis Park.
Serdecznie dziękujemy za udział!
Tenisowa Łódź